02 Οκτ 2023

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Νευρολογική & Ψυχιατρική κλινική Χαρ.Ν.Σινούρη σε συνεργασία με την Ιατρική σχολή του University of Nicosia έχουν προχωρήσει στην από κοινού συνεργασία με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών Κλινικής εκπαίδευσης Ψυχιατρικής.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή της δυνατότητας κατανόησης της κλινικής εικόνας ασθενών, των ενδείξεων και των συμπτωμάτων, των ευρημάτων της κλινικής εξέτασης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της εν γένει διαχείρισης και αντιμετώπισης κοινών ψυχιατρικών ασθενειών.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 4 εβδομάδες και την ευθύνη υλοποίησης έχει αναλάβει ο Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής Χαρ.Ν.Σινούρη, κ.Νικόλαος Καρακατσάνης.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες φοιτητές, θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποτελεσματικά ιατρικό ιστορικό υγείας, να διενεργούν κλινική εξέταση, να καταρτίζουν διαγνωστικό πλάνο, να ενσωματώνουν τις νομικές, ηθικές και επαγγελματικές οδηγίες στο πρόγραμμα ψυχιατρικής φροντίδας ασθενών.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 13.09.2023

Η αποστολή μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
E:
Χαριλάου Τρικούπη 157 &
Τατοΐου 74, 145 64 Κηφισιά
E:
Design by S&Team. Development by ARTUPWEB.
9