Αποστολή μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προσπαθώντας άοκνα:

  • Να επιτύχουμε τους στόχους μας
  • Να σεβόμαστε και να συμπονούμε τους ασθενείς και τις οικογένειές τους
  • Να εξασφαλίζουμε ένα περιβάλλον το οποίο υποβοηθά  και σέβεται κάθε προσωπική ιδιαιτερότητα
  • Να είμαστε πάντοτε αποτελεσματικοί, καινοτόμοι, αποδοτικοί και χρήσιμοι προς τους ασθενείς μας και την κοινωνία.

Το όραμά μας

Το όραμά μας είναι να διατηρούμαστε πάντοτε στην κορυφή των κλινικών ψυχικής υγείας εμπνέοντας τους συνεργάτες και τους ανταγωνιστές μας.

Οι αξίες μας

  • Σεβασμός και εκτίμηση  προς τον άνθρωπο
  • Ειλικρίνεια, σοβαρότητα και ακεραιότητα πράξεων και προθέσεων
  • Ευγένεια και φροντίδα
  • Ομαδικότητα και άμιλλα