NUTRACEUTICALS

Στην κλινική Χαρ.Ν.Σινούρη κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ενημέρωση και η εφαρμογή νέων θεραπευτικών πρακτικών που σχετίζονται με τη χρήση “nutraceuticals” για την καταπολέμηση αγχωδών και καταθλιπτικών διαταραχών, όπως επίσης και χρήση φωτοθεραπείας για την αντιμετώπιση εποχικών συναισθηματικών διαταραχών.

Το Triadenor περιέχει έναν ορθολογικό συνδυασμό συστατικών που φαίνεται να βοηθά στην καλύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων κατάθλιψης, χορηγούμενο είτε παράλληλα με φαρμακευτική αγωγή είτε δίχως φαρμακευτική αγωγή.  

Παρά τις πολλαπλές θεραπευτικές παρεμβάσεις και επιλογές που έχουν συμβάλει αισθητά στη μείωση  της συμπτωματολογίας της κατάθλιψης, το 50% περίπου των σθενών είναι ανθεκτικοί σε θεραπεία. Ακόμα περισσότερο, η μη επαναφορά του καταθλιπτικού ατόμου σε πλήρη λειτουργικότητα, η μειωμένη ανοχή στις φαρμακευτικές αγωγές και η χαμηλή συμμόρφωση των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή, κάνουν αναγκαία  μια νέα προσέγγιση  για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάθλιψης (7).

Οι ασθενείς με κατάθλιψη παρουσιάζουν αποδεδειγμένα διαταραχή στη νευρομεταβιβαστική λειτουργία που συνδέεται με μειωμένη ντοπαμινεργική, σεροτονινεργική και νοραδρενεργική δραστηριότητα, αυξημένες συγκεντρώσεις κυτταροκινών και φλεγμονής και μειωμένη σύνθεση νευροτροφικών παραγόντων.

Το Triadenor περιέχει συστατικά τα οποία επαναφέρουν και διορθώνουν μηχανισμούς του ανθρωπίνου σώματος που η διατάραξη τους συνδέεται με την εκδήλωση της συμπτωματολογίας της κατάθλιψης .

Το Triadenor περιέχει Quatrefolic (L-methyltetrahydrofolate-1-glucosamine sodium) το οποίο διορθώνει ένα από τα βασικά προβλήματα στη κατάθλιψη που είναι η ανεπάρκεια L-methyltetrahydrofolate το οποίο απαιτείται για τη σύνθεση νευρομεταβιβαστών και οφείλεται είτε σε μειωμένη λήψη φολικού οξέως είτε από μειωμένη σύνθεση του αναγκαίου υποστρώματος γι’ αυτό το σκοπό.

Η ταυτόχρονη παρουσία της S- Adenosyl Methionine (SAMe) ως δότης μεθυλίου στη βιοσύνθεση των νευρομεταβιβαστικών ουσιών από το υπόστρωμα του L-methyltetrahydrofolate συντείνει επιπρόσθετα στην αποκατάσταση της παραγωγής τους. Η δράση της Ν-Acetyl-Cysteine  συνδέεται με έλεγχο της φλεγμονώδους διαδικασίας μέσω αύξησης της σύνθεσης γλουταθειόνης, μείωσης τύπων κυτταροκινών και εξειδικευμένης νευροτροφικής δράσης.

Το Triadenor ανήκει στην ομάδα των  Nutraceuticals. Τα προϊόντα αυτά είναι μη-φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία έχουν μεν μια βοτανική  ή χημική-φυσική προέλευση αλλά τα συστατικά τους παρουσιάζουν αποδεδειγμένα στη βάση επιστημονικής βιβλιογραφίας σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Τα Nutraceuticals μπορούν να είναι μια νέα και σημαντικά υποβοηθητική προσέγγιση στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων όπως στη περίπτωση της κατάθλιψης..

Κάθε δισκίο Triadenor περιέχει L-methyltetrahydrofolate-1-glucosamine sodium 400mcg που ισοδυναμεί με 215mcg Φολικού οξέως , S-Adenosyl Methionine (SAMe) 200mg και Ν- Acetyl Cysteine 500mg.

Επισημαίνεται πως τόσο η   S-Adenosyl Methionine (SAMe) όσο  και το Φολικό οξύ πως συμπεριλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την κατάθλιψη σαν Ενισχυτικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες.

Στις αγχώδεις διαταραχές, παρά το γεγονός ότι  ψυχολογικές παρεμβάσεις και οι φαρμακευτικές αγωγές έχουν δώσει πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα, η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση τους  παραμένει, για πολλούς λόγους. Αυτό είναι φυσικό αφού η σχετική συμπτωματολογία είναι χρόνια, μεταβαλλόμενη και διαφόρου σοβαρότητας.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει επαρκής στήριξη για τη χρήση παρεμβάσεων που βασίζονται σε μη φαρμακευτικά προϊόντα, και που σε αυτά συγκαταλέγονται τα συμπληρώματα διατροφής και τα προϊόντα βοτανικής επεξεργασίας.  Μια τέτοια κατηγορία προϊόντων είναι τα Nutraceuticals. Ο όρος Nutraceuticals επινοήθηκε το 1989 από τον Stephen DeFelice ιδρυτή και πρόεδρο του Foundation for Innovation in Medicine που βρίσκεται στο New Jersey, USA.

Τα προϊόντα αυτά έχουν μια φυτική ή φυσική προέλευση και ταυτόχρονα παρουσιάζουν σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία.   Με την κατάλληλη επεξεργασία τους και μορφοποίηση τους στις τυπικές μορφές των δισκίων ή καψούλων  χαρακτηρίζονται ως μη ειδικές φυσικές θεραπείες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον καλύτερο έλεγχο διαφόρων παθήσεων καθώς και στη προφύλαξη συμπτωμάτων που σχετίζονται με αυτές.

Ως τυπικό παράδειγμα Nutraceutical αναφέρετε το προϊόν Quetidia υπό μορφή δισκίων,  το οποίο περιέχει το αμινοξύ  L- θειανίνη και τα φλαβονοειδή χρυσίνη και μπαϊκαλεΪνη καθώς και το μέταλλο μαγνήσιο. Για τα συστατικά αυτά υπάρχει σημαντική βιβλιογραφική μαρτυρία για τη δράση τους ως ενισχυτικά των GABA μηχανισμών στο κεντρικό νευρικό σύστημα και για την ευεργετική τους επίδραση στην αντιμετώπιση του άγχους1,2,3.

Το Quetidia ως συμπλήρωμα διατροφής, συνδυάζοντας αυτά τα συστατικά φαίνεται να βοηθά στην αντιμετώπιση καταστάσεων αγχώδους διαταραχής. Το Quetidia λαμβάνεται στη δόση του ενός δισκίου ημερησίως, δεν είναι φάρμακο και δεν χρειάζεται ιατρική συνταγή για τη χρησιμοποίηση του.

 

 1. Nutritional Information
Substances with nutritional or physiological effect       1 TABLET     %VNR* 
L-THEANINE  200 mg    0
PASSIFLORA dry extract 100 mg     
SKULLCAP dry extract 50 mg     
of which BAICALINE 47,5 mg      
MAGNESIUM 75 mg     20
 1. L-THEANINE
  L-Theanine (γ-Glutamiletilamide) is the main amino acid that is found only in tea plants, particularly in green tea.
  L-Theanine is an important constituent to increase the activity of brain waves alpha type, useful to promote relaxation, combat anxiety and insomnia. The generation of brain waves alpha type is considered to be an index of relaxation. Recent studies, based on the observation of brain waves during electroencephalogram (EEG), have found that supplementation with L-Theanine increases alpha waves, particularly present in a meditative state and/or in rest, or characteristics of a state of well-being and relaxation.

  L-Theanine acts as a neurotransmitter in the brain, stimulating the production of alpha waves and causing a feeling of relaxation.
 2. PASSIFLORA
  Passiflora L. belongs to Passifloraceae family, which includes about 465 species of herbaceous perennials and annuals, shrubs and small trees, up to 5-6 m high, originating in South Central
 3. America. A particular monoflavone extracted from this plant, Crhysin, has proved to be a ligand for the benzodiazepine receptor, either at central level (competitive mechanism) and peripheral (mixed type mechanism).
  Ref: Lolli L.F. et al. Possible involvement of GABA(A)-benzodiazepine receptor in the anxiolytic-like effect induced by Passiflora actinia extracts in mice. J Ethnopharmacol.

 

 1. SKULLCAP 
  Baicalin is a flavone, a type of flavonoid, present in various species of genus Scutellaria. Baicalin is the glucuronide of Baicalein.

  MAGNESIUM
 2. Magnesium is involved in many essential metabolic processes, as the transmission of muscular impulses, nerve transmission and cellular electrical stability. Due to this properties, magnesium helps to reduce fatigue and maintain the efficiency of the function of the nervous system.

 

Το Vivimind®:

– Είναι από τη φύση: περιέχει ομοταυρίνη, ένα αμινοξύ το οποίο βρίσκεται σε ορισμένα είδη φυκιών (Grateloupia livida, Chondrus ocellatus, Rhodymenia intricate, Ascrosorium uncinatum and Cladophora densa).

– Έχει έρευνα άνω των 15 ετών. Κλινικές μελέτες και φάσης ΙΙΙ σε Ευρώπη και Αμερική σε περισσότερα από 2.000 άτομα, υγιείς εθελοντές και ασθενείς με νόσο Alzheimer. Έχει μελετηθεί ο μηχανισμός δράσης, η ασφάλεια & η αποτελεσματικότητα του.

– Έχει πολύ καλό προφίλ ασφάλειας . Δεν εχει αλληλεπιδράσεις με άλλα ιδιοσκευάσματα. Δεν προκαλεί αξιοσημείωτες μεταβολές στις κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις ατόμων που είναι ταυτόχρονα σε αγωγή με άλλα φάρμακα όπως π.χ. με φάρμακα κατά της νόσου Alzheimer.

Με καθημερινή χορήγηση η ομοταυρίνη έχει αποδειχτεί οτι προστατεύει τη γνώση και τη μνήμη, διατηρεί την υγεία των εγκεφαλικών κυττάρων, συντηρεί τις λεκτικές δεξιότητες και την ικανότητα αντίληψης και υποστηρίζει τις ικανότητες σχεδιασμού και εκτέλεσης.

Η νευροπροστατευτική της δράση αφορά εξίσου και σε υγιή άτομα και σε ασθενείς με νόσο Alzheimer.