Οικογενειακη Θεραπεια

Στο πλαίσιο της επανένταξης του ασθενούς στην οικογένεια η κλινική προσφέρει κάποιες συνεδρίες οικογενειακής ψυχοθεραπείας. Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία εστιάζει στις σχέσεις της οικογένειας και χρειάζεται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας παρόντα.

Στην οικογενειακή θεραπεία η οικογένεια αντιμετωπίζεται σαν ένα «σύστημα» σαν ένα «όλον» παρά σαν το άθροισμα των μελών της. Ο θεραπευτής εστιάζει περισσότερο στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και λιγότερο στον εσωτερικό κόσμο του κάθε μέλους. Ο θεραπευτής ενδιαφέρεται περισσότερο στη συντήρηση ή στην επίλυση ενός προβλήματος παρά στην αιτία του προβλήματος.

Ο στόχος της είναι να βοηθήσει την οικογένεια να αναγνωρίσει τους τρόπους με τους οποίους οι σχέσεις και τα ατομικά προβλήματα προκαλούνται και διατηρούνται από τη δυναμική της οικογένειας, να φωτίσει αθέατες πλευρές και ανάγκες των μελών της και να προτείνει νέους πιο λειτουργικούς τρόπους για να σχετίζονται μεταξύ τους.