Στην κλινική οργανώνονται ομάδες ψυχοθεραπείας που στόχο έχουν:

  • να μοιραστεί ο θεραπευόμενος τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του με άλλα μέλη της ομάδας έτσι ώστε να μην αισθάνεται απομονωμένος, να πάρει μια υποστηρικτική ανατροφοδότηση από τα άλλα μέλη της ομάδας και να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του,
  • να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να προσφέρουν και να πάρουν βοήθεια από τα άλλα μέλη και με αυτό τον τρόπο να αναπτύξουν διαπροσωπικές δεξιότητες – να πάρει κουράγιο ένα μέλος της ομάδας που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο της θεραπείας του από ένα άλλο μέλος που έχει προχωρήσει
  • να πάρει πληροφορίες πληροφορηθεί από άλλα μέλη της ομάδας σχετικές με την ασθένεια, την εξέλιξή της, τη θεραπεία, τα φάρμακα κ.λ.π.
  • η ομάδα παρέχει να παρασχεθεί από την ομάδα ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον προκειμένου το κάθε μέλος να ασκηθεί σε καινούργιες διαπροσωπικές συμπεριφορές και να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες
  • να φθάσει ο θεραπευόμενος σε ένα υψηλότερο επίπεδο αυτογνωσίας. Καθώς θα σχετίζεται με τα άλλα μέλη, θα παίρνει ανατροφοδότηση, και έτσι να αντιλαμβάνεται την επίδραση της συμπεριφοράς του στους άλλους ανθρώπους.